Welkom


Hartelijk welkom op de website van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschap. 

Op deze pagina’s vinden leerlingen en ouders, leerkrachten en schoolteams informatie over CLB GO! Next uit Hasselt

INSCHRIJVINGEN GEOPEND VOOR INFODAGEN OVER HET SECUNDAIR ONDERWIJS

CLBCh@t ook bereikbaar voor ouders

Voor meer info kan je deze voorstelling van CLBCh@t voor ouders (Youtube) bekijken