Welkom


Hartelijk welkom op de website van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschap. 

Op deze pagina’s vinden leerlingen en ouders, leerkrachten en schoolteams informatie over CLB GO! Next uit Hasselt


Info overstap Basisonderwijs naar Secundair onderwijs

- Kijk voor meer informatie op de  website Wegwijsinhetsecundaironderwijs

- Heb je nog vragen over de overstap naar het secundair onderwijs? Chat met je CLB op 25/01/2021 en 04/02/2021, telkens tussen 19 en 21u. Klik hierCOVID-19 / CORONA

- CLB GO! Next is geopend. Gelieve op voorhand een afspraak te maken (tel./mail)


- CLBch@t verruimt de openingsuren: ma-do 14u tot 21u
www.clbchat.be

- Contact tracing door het CLB: meer info

- Stand van zaken richtlijnen onderwijs Klik hier 
- Aanbod hulpverlening voor leerlingen en ouders (online, chat, tel):
    Voor basisonderwijs: klik hier
    Voor secundair onderwijs: klik hier 


INSCHRIJVINGEN VOOR INFODAGEN OVER HET SECUNDAIR ONDERWIJS AFGESLOTEN

CLBCh@t ook bereikbaar voor ouders
Voor meer info kan je deze voorstelling van CLBCh@t voor ouders (Youtube) bekijken