Eindreflectie

In dit studiejaar stel je, net zoals in voorgaande studiejaren het geval was, een eindreflectie met betrekking tot jouw persoonlijke ontwikkeling tot toekomstig leraar basisonderwijs op. Hiertoe leg je alle relevante informatie digitaal vast en gebruikt 'Google Drive' als opslagmedium. Op deze plaats breng je een koppeling naar de betreffende bestanden tot stand.

Comments