Inleiding‎ > ‎

Afsluiting

Eindreflectie

Twee keer per studiejaar, namelijk aan het eind van ieder Semester, stel je in verslagvorm een totaalreflectie met betrekking tot je eigen persoonlijke ontwikkeling met als aandachtspunten alle competenties, je eigen ontwikkeling als toekomstig leraar basisonderwijs, de door jou gestelde doelen over de afgelopen en komende periode, de voortgang van je studie in het algemeen (denk ook aan je studiehouding) en de plannen voor de komende periode die je baseert op jouw ervaringen, eigen mening en conclusies, samen. Hiertoe maak je een digitaal tekstdocument met behulp van de tekstverwerker 'Google Documenten' en gebruikt daarbij 'Google Drive' als opslagmedium. Op deze plaats breng je een koppeling naar het betreffende document tot stand.


Portfoliogesprek met eindpresentatie

Aan het eind van het studiejaar vindt een afsluitend portfoliogesprek plaats waarin je, onder meer in de vorm van een individuele presentatie, jouw persoonlijke ontwikkeling tot toekomstig leraar basisonderwijs inzichtelijk maakt. De gehele voorbereiding op deze presentatie werk je geheel uit in een digitaal tekstdocument met behulp van de tekstverwerker 'Google Documenten'. In de manier waarop je je presentatie vormgeeft ben je vrij. Je bent wel verplicht alles met betrekking tot deze presentatie te digitaliseren en daarbij 'Google Drive' te gebruiken als opslagmedium. Op deze plaats breng je een koppeling naar de betreffende bestanden tot stand.
Comments