Interpersoonlijk

Doelen

In dit studiejaar stel je drie keer een set van nieuwe doelen op (en bij). Beschrijf dan ook per periode uiterst gedetailleerd en zorgvuldig wat je die periode precies wilt bereiken, waarom dit belangrijk is en bij jouw persoonlijke ontwikkeling past. Vergeet niet te vermelden op welke manier je deze doelen zult aanpakken en denkt te gaan bereiken (plan van aanpak). Een sluitende bronvermelding kan en mag daarbij niet ontbreken! Dit alles doe je in de vorm van een drietal digitale tekstdocumenten die je met behulp van de tekstverwerker 'Google Documenten' maakt waarbij je 'Google Drive' als opslagmedium gebruikt. Op deze plaats breng je een koppeling naar de betreffende documenten tot stand.


Reflecties en bewijsvoering

Gedurende iedere periode verzamel je, direct gekoppeld aan de door jou opgestelde doelen, bewijzen en ga je inhoudelijk in op jouw persoonlijke ontwikkeling daaromtrent. Beschrijf in gedeelte dan ook uiterst nauwkeurig per periode wat er gebeurde en hoe jij en andere betrokkenen (feedback van anderen is dus onontbeerlijk!) dit hebben ervaren, bijgestuurd, opgepakt en een vervolg hebben gegeven. Onderbouw je verhaal met gedachten, meningen en bewijzen en ga, mede op basis van bronnen die je specifiek benoemt, inhoudelijk in op de wijze waarop je in de periode erna aan de slag zult gaan. Dit alles doe je in de vorm van een drietal digitale tekstdocumenten die je met behulp van de tekstverwerker 'Google Documenten' maakt waarbij je 'Google Drive' als opslagmedium gebruikt. Op deze plaats breng je een koppeling naar de betreffende documenten tot stand.


Comments