Loopbaancompetenties

In dit gedeelte maak je vorderingen met betrekking tot de loopbaancompetenties van leraren (Marinka Kuipers) inzichtelijk. Per periode ben je verplicht hiertoe minimaal een nieuw loopbaanleerdoel vast te leggen. Je beschrijft daarbij in ieder geval de categorieën 'Motieven', 'Zelfprofilering', 'Werkexploratie', 'Loopbaansturing' en 'Netwerken'. Dit alles doe je in de vorm van een digitaal tekstdocument dat je met behulp van de tekstverwerker 'Google Documenten' maakt waarbij je 'Google Drive' als opslagmedium gebruikt. Op deze plaats breng je een koppeling naar de betreffende documenten tot stand.

Comments