Portfolio

In dit studiejaar stel je, net zoals in voorgaande studiejaren het geval was, een portfolio samen waarin je jouw persoonlijke ontwikkeling tot toekomstig leraar basisonderwijs beschrijft. Hiertoe leg je alle relevante informatie digitaal vast en gebruikt 'Google Drive' als opslagmedium. Op deze plaats breng je een koppeling naar de betreffende bestanden tot stand.

Comments