Welkom


Hartelijk welkom op de website van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschap. 

Op deze pagina’s vinden leerlingen en ouders, leerkrachten en schoolteams informatie over CLB GO! Next uit Hasselt


Infoavonden Secundair Onderwijs op 30/01, 05/02,
12/02 en 21/02 (verschillende locaties). 
Info en online inschrijven klik hier
Koffiebabbel info secundair onderwijs door
Stad Hasselt, Arktos vzw en CLB GO! NEXT op 29/01/2019