Contact tracing

 • Het CLB staat in voor het contactonderzoek bij positief geteste leerlingen in het leerplichtonderwijs en de schoolinternaten.  
 • Het CLB neemt geen rol op bij een (vermoedelijke) besmetting in de vrije tijd zoals de sportclub en de jeugdbeweging. Zij doen dan ook geen contactonderzoek in die situaties. 
 • Het CLB gaat de contacten van het schoolpersoneel binnen de school na en geeft die informatie door aan de arbeidsgeneeskundige dienst van de school. 
 • Het CLB volgt voor testing en tracing de procedures van Sciensano, die door de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg werden vertaald naar de schoolcontext. 
 • Het CLB is bereikbaar voor het call center: 
  • Tijdens de kantooruren op het algemeen nummer van het CLB 
  • Buiten de kantooruren en in het weekend gebruikt het call center een afgesproken noodnummer 
 • Het call center ontvangt elke vrijdag een update van de noodnummers CLB. 
 • Vanuit het gedeeld beroepsgeheim kunnen naast CLB-artsen, ook directies, verpleegkundigen en administratief medewerkers de call/ticketnummer ontvangen.
 • Het CLB contacteert de (ouders van) hoogrisico contacten telefonisch en per brief. Maatregelen die moeten genomen worden, worden dan besproken.